כלול במחיר

 • ארנונה 

 • ניעול

 • ניקיון

 • ריאות

 • חדר ישיבות 

 • מזגן

 • מים קר/חם /סודה

 • מקרר

 • מיקרוגז חלבי/בסרי

 • סיפריה ​​ ​

 • המרכז מעניק לכם משרד מרוהט קומפלט באופן חכם ובהתאם לצרכיכם האישיים והעסקיים

 • קפה תה מים סודה​

 • אינטרנט