המרכז "בזינס פלייס", המתרע על פני בשטח של כ400 מ"ר, מציע 20 משרדים בשטח הנע בין 7 מ"ר ל25 מ"ר המתאים

מ1 עד  8אנשים באותו משרד